Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze site en de producten en diensten die via deze site beschikbaar zijn, wordt beheerst door deze disclaimer en de privacy statement. Alle gegevens die u stuurt naar Fabienne de Hoop dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.


Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.


Voor wat betreft persoonsgegevens welke u aan Fabienne de Hoop ter beschikking stelt, geldt dat Fabienne de Hoop handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijst Fabienne de Hoop naar haar privacyverklaring, die op deze site is geplaatst.

Aansprakelijkheid

Fabienne de Hoop zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

 

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Fabienne de Hoop kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Fabienne de Hoop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de site.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van de diensten op deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze diensten.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Fabienne de Hoop hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor eigen risico. Fabienne de Hoop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Fabienne de Hoop worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Fabienne de Hoop.

 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fabienne de Hoop is het niet toegestaan links naar de website van Fabienne de Hoop weer te geven.

 

Fabienne de Hoop , of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

 

Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fabienne de Hoop.

Informatie van derden, producten en diensten

Berichten die u per e-mail naar Fabienne de Hoop stuurt, kunnen onveilig zijn. Fabienne de Hoop raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Fabienne de Hoop te zenden.

 

Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Fabienne de Hoop te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

 

Deze disclaimer en de site worden beheerst door het Nederlandse recht.